150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar a) www.hediyeteyze.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Muratpaşa Mahallesi 592. Sokak No:14 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ... (Bundan böyle “Demre Tarım Ltd. ” olarak anılacaktır).  b) www.hediyeteyze.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
 2. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Sözleşme’nin konusu Demre Tarım Ltd. ’in sahip olduğu internet sitesi www.Hediyeteyze.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  3.1. Üye, www.Hediyeteyze.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Demre Tarım Ltd.'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  3.2. Üye, Demre Tarım Ltd. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Demre Tarım Ltd. ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Demre Tarım Ltd. 'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  3.3. Üye www.Hediyeteyze.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  3.4. Üye, www.Hediyeteyze.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  3.5. www.Hediyeteyze.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Demre Tarım Ltd.'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Demre Tarım Ltd.’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.6. Demre Tarım Ltd. , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Hediyeteyze.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Demre Tarım Ltd.'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Demre Tarım Ltd. ’nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Demre Tarım Ltd. 'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  3.9. Demre Tarım Ltd.’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Demre Tarım Ltd. in hiçbir sorumluluğu yoktur.

  3.10. www.Hediyeteyze.com internet sitesi yazılım ve tasarımı DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

  3.11. Demre Tarım Ltd. tarafından www.Hediyeteyze.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  3.12. Demre Tarım Ltd. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Demre Tarım Ltd. , üyenin www.Hediyeteyze.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

  3.13. Demre Tarım Ltd. ’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Demre Tarım Ltd. ve DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.( Demre Tarım Ltd. ) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye,  Demre Tarım Ltd.’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,  Demre Tarım Ltd. ve DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,  Demre Tarım Ltd. ve DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  Demre Tarım Ltd. ve DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve  Demre Tarım Ltd. ve DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Demre Tarım Ltd. ’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

  3.14.  Demre Tarım Ltd. , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya  Demre Tarım Ltd. ’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)  Demre Tarım Ltd. ve  Demre Tarım Ltd. web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  3.15.  Demre Tarım Ltd. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye  Demre Tarım Ltd. web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  3.16.  Demre Tarım Ltd. , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya  Demre Tarım Ltd. web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  3.17.  Demre Tarım Ltd. , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

  3.18. Taraflar,  Demre Tarım Ltd.’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  3.19.  Demre Tarım Ltd. , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  4. Sözleşmenin Feshi

  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya  Demre Tarım Ltd. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.  Demre Tarım Ltd. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  5. İhtilaflerin Halli

  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6. Yürürlük

  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

  7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

  Hediyeteyze.com'un KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hakkındaki detaylı açıklama metnine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
Alışveriş sepeti

Sepetiniz boş.

Alışverişe Devam Et